Правила проведения конкурсов - Cheaptour.com.ua - ваш особистий онлайн турагент.

Правила проведення конкурсів

Правила проведення конкурсів

  1. В Акції можуть взяти участь дієздатні повнолітні громадяни України, які проживають на території України (далі по тексту - «Учасник»). Учасниками не можуть бути співробітники і представники Організатора, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та / або індивідуальних підприємців, причетних до організації та проведення Акції, та члени їх сімей.
  2. За умови виграшу в акції / конкурсі Учасник може придбати приз за 1 копійку.
  3. Фотографії, аудіо, відео записи з проведення конкурсів переходять в право доступу Організатора.
  4. Заміна Призів іншими призами або їх грошовими еквівалентами не проводиться.
  5. Приз не може бути затребуваний Учасником повторно. Приз не видається у грошовому еквіваленті і обміну не підлягає.
  6. У разі якщо Організатору стануть відомі факти, які виключають Учасника з чіслапретендентов на отримання Призу (випадки недотримання умов, шахрайства, нечесного участі в Акції, явного надання неправдивих даних про себе і т.п.), такі Учасники виключаються з числа переможців, позбавляються права на отримання Призу, а Організатор має право розпорядитися ним на свій розсуд.
  7. За умови виграшу в акції / конкурсі Учасник в обов'язковому порядку повинен брати участь в заході вручення.
  8. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує ознайомлення та свою згоду з усіма Правилами проведення і умовами участі в Акції, в тому числі підтверджує свою згоду з тим, що в разі визнання його Переможцем Акції інформація про факт визнання Переможцем, його прізвище, ім'я, по батькові та місто проживання будуть опубліковані Організатором Акції.